Alle producten zijn zorgvuldig door tink getest

Gegevensbeschermingsbeleid betreffende onze activiteit op sociale media

I. Samen met ons verantwoordelijke sociale media

tink GmbH

Adres: Sophienstraße 21

10178 Berlijn

Email: impressum@tink.de

Homepage: www.tink.nl

is actief op onderstaande sociale media:

Facebook: https://www.facebook.com/tink.nl/

Instagram: https://www.instagram.com/tink.nl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tink-gmbh/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBhIvY0GdaK8Wc-5WWv8Kjw

Waarbij we gebruikmaken van de diensten van:

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA en Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”)

Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. (“Instagram”) Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland en LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, USA (“LinkedIn”)

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”) De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”)

Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 5 juni 2018 (te raadplegen via http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398) stipuleert dat zowel de gebruiker die inhoud plaatst op sociale media als de aanbieders van de sociale media zelf beiden de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking dragen.

Wij wijzen erop dat de omgang met door ons geplaatste socialemediainhoud en met de functionaliteiten van sociale media op eigen verantwoordelijkheid plaatsvindt. In het bijzonder geldt dit voor het gebruik van interactieve functies (bijv. reageren, delen en beoordelingen achterlaten). Het is steeds mogelijk om informatie die wij op sociale media delen, terug te vinden op ons eigen internetaanbod via www.tink.nl.

II. Toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van tink GmbH is:

Kemal Webersohn van WS Datenschutz GmbH

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met WS Datenschutz GmbH

via het volgende e-mailadres: tink@ws-datenschutz.detink@ws-datenschutz.de

of per post:

WS Datenschutz GmbH

Dircksenstraße 51

D-10178 Berlin

Startseite - Webersohn & Scholtz (webersohnundscholtz.de)

U kunt contact opnemen met de toezichthouders voor gegevensverwerking van de respectievelijke sociale media via het sociale netwerk in kwestie.

Om met de toezichthouder voor gegevensverwerking van Facebook en Instagram contact op te nemen, kunt u gebruikmaken van dit contactformulier: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Om met de toezichthouder voor gegevensverwerking van LinkedIn contact op te nemen, kunt u gebruikmaken van dit contactformulier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Om met de toezichthouder voor gegevensverwerking van YouTube contact op te nemen, kunt u gebruikmaken van dit contactformulier: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Om met de toezichthouder voor gegevensverwerking van WhatsApp contact op te nemen, kunt u gebruikmaken van dit contactformulier: WhatsApp Impressum

III. Gegevens die door sociale media worden verwerkt

Wanneer u een bezoek brengt aan inhoud die wij op sociale media plaatsen, worden gegevens zoals uw IP-Adres evenals andere informatie die op uw pc staat in de vorm van cookies, opgeslagen door de aanbieders van die sociale media. Dit gebeurt om ons als socialemediagebruiker statistische gegevens ter beschikking te stellen waarmee we het bezoekersverkeer op onze website kunnen analyseren. De gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt door de aanbieders van de sociale media. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan instanties die zich in landen buiten de Europese Unie bevinden. Het gegevensbeschermingsbeleid van de verschillende socialemedia-aanbieders licht toe welke gegevens de respectievelijke aanbieder precies verzamelt en verwerkt. Hier kunt u ook terecht om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen.

Meer hieromtrent vindt u via de onderstaande links

Aangezien de aanbieders van sociale media over een aantal punten geen duidelijke uitspraken doen, kunnen wij hieromtrent evenmin inlichtingen verschaffen. Het gaat over: de manier waarop socialemedia-aanbieders voor eigen doeleinden gegevens opslaan van gebruikers die onze inhoud op die sociale media bekijken of ermee interageren, de vraag in hoeverre socialemedia-aanbieders activiteiten op door ons geplaatste inhoud in verbinding kan brengen met individuele gebruikers, hoelang gegevens worden opgeslagen en of gegevens met betrekking tot het bekijken of interageren met socialemediainhoud worden doorgegeven aan derden.

Wanneer u een bezoek brengt aan door ons geplaatste socialemediainhoud wordt het IP-adres van uw apparaat doorgeven aan de aanbieder van de sociale media in kwestie. Deze aanbieder slaat bovendien informatie op over de eindapparatuur van de gebruiker (bijv. in het kader van de functie ‘melding over het inloggen’). Het is mogelijk dat socialemedia-aanbieders hierdoor IP-adressen kunnen verbinden met individuele gebruikers.

Bij gebruikers die zijn ingelogd op een sociaal netwerk, bevindt er zich op uw eindapparatuur een cookie dat uw unieke identificatiecode draagt. Dit stelt de socialemedia-aanbieder in staat om na te gaan welke pagina’s u precies heeft bezocht en welke activiteiten u hierop precies heeft uitgevoerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om specifieke inhoud of reclame weer te geven op door u bezochte websites.

Indien u ervoor wilt zorgen dat dit niet gebeurt, dient u zich bij het sociale netwerk in kwestie uit te loggen of de functie ‘ingelogd blijven’ uit te schakelen. Vervolgens dient u de cookies op uw apparaat te verwijderen, uw browser af te sluiten en deze daarna weer op te starten. Inloggegevens die u onmiddellijk kunnen identificeren, kunnen zo worden verwijderd. Bovendien kunt u op deze manier onze socialemediainhoud bekijken zonder dat uw identiteit als gebruiker wordt onthuld. Zodra u gebruik wilt maken van de interactieve functies (vind ik leuk, reageren, delen, berichten versturen, enz.) van de website, verschijnt er een venstertje om u in te loggen. Als u zich vervolgens inlogt, zijn uw activiteiten op het sociale netwerk in kwestie weer identificeerbaar met uw profiel op dat netwerk.

Als u wilt weten hoe u gegevens die zijn opgeslagen op sociale netwerken kunt beheren of verwijderen, kunt u op de bovenvermelde supportpagina’s van de verschillende sociale netwerken terecht voor meer informatie.

IV. Gegevens die worden verwerkt door tink GmbH

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Gegevens die u deelt met of op sociale netwerken zoals uw gebruikersnaam in het bijzonder of content die op uw account is gepubliceerd, worden uitsluitend en slechts in zoverre verwerkt om op uw berichten te kunnen reageren. Er bestaat bovendien een directe verbinding tussen openbaar geplaatste berichten, beoordelingen en reacties en uw socialemedia-account. Als u ons vermeldt met een @- of een #-teken, dan zal deze vermelding op onze site onder uw gebruikersnaam verschijnen. Gegevens die u openbaar op een socialemedianetwerk hebt gedeeld, worden op die manier opgenomen in ons aanbod met als gevolg dat deze gegevens voor andere gebruikers van het sociale netwerk in kwestie zichtbaar en al dan niet toegankelijk worden. Als u een vind-ik-leuk bij een door ons gedeeld bericht plaatst, ervoor kiest om volger van ons socialemediaprofiel te worden of op een andere manier met ons interageert, dan stelt dat netwerk ons hiervan samen met uw gebruikersnaam op de hoogte en verschaft het ons een link naar of gebruikersprofiel.

Gebaseerd op uw interacties met onze berichten en ons profiel op sociale media verzamelen en verwerken wij als aanbieder van informatiediensten de volgende gegevens:

 • ‚insight‘-gegevens die Facebook ons ter beschikking stelt,
 • uw naam indien u een video-advertentie van de ‘awareness’-campagne hebt bekeken met het doel om u opnieuw te benaderen in het kader van een ‘retargeting’-campagne,
 • uw interacties met onze berichten op sociale media om doelgerichte reclame te kunnen aanbieden
 • uw contactgegevens en berichten om u van een antwoord te kunnen voorzien indien u ons via sociale media contacteert.

2. Wettelijke grondslag van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking wordt gewaarborgd door artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Wij putten ons legitieme belang uit het feit dat sociale media voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Wij maken gebruik van sociale media om onze algemene bekendheid te doen stijgen.

3. Doel van de gegevensverwerking

Gegevens die u ter beschikking stelt en die mogelijk voor ons toegankelijk zijn (bijv. gebruikersnaam, foto’s, interesses en contactgegevens) gebruiken en verwerken wij uitsluitend om communicatie met klanten en geïnteresseerden mogelijk te maken. Wij putten ons legitieme belang uit het feit dat wij u een platform kunnen aanbieden waarop wij u recente informatie kunnen verschaffen en met behulp van hetwelk u zich tot ons kunt richten zodat wij op uw verzoek zo snel mogelijk kunnen ingaan.

4. Duur van de gegevensopslag

Zodra onze activiteit op sociale media wordt stopgezet, worden uw gegevens in zoverre dat mogelijk is gewist.

5. WhatsApp op ons Facebook-Profiel

a. Beschrijving van de gegevensverwerking

Op ons Facebook-profiel (https://www.facebook.com/tink.nl/) hebt u de mogelijkheid om via WhatsApp contact met ons op te nemen. U dient hiervoor WhatsApp op uw mobiele apparaat te hebben geïnstalleerd of gebruikmaken van WhatsApp Web. Samen met ons is WhatsApp Ireland Limited met zetel op 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland voor de gegevensverwerking verantwoordelijk.

Hebt u WhatsApp geïnstalleerd, dan worden ons door WhatsApp automatisch de onderstaande gegevens ter beschikking gesteld:

 • uw telefoonnummer
 • uw Whats-App-gebruikersnaam
 • uw profielfoto
 • uw profielinformatie
 • uw status (indien van toepassing)
 • wanneer u voor het laatst op WhatsApp actief was (indien van toepassing)
 • uw bericht
 • of u al dan niet onze berichten hebt ontvangen en/of gelezen (indien van toepassing)

Als u WhatsApp gebruikt, dan worden door de tot stand gekomen verbinding ons de volgende gegevens door WhatsApp ter beschikking gesteld:

 • uw telefoonnummer
 • uw numerieke ‘Social Media-ID’
 • uw voor- en achternaam
 • geslacht
 • uw gebruikersnaam op WhatsApp
 • of het account geferificeerd (verified) is, bijvoorbeeld ‘ja’.
 • uw bericht
 • een link naar uw openbaar profiel bij de socialmediadienst in kwestie

Voor meer informatie met betrekking tot de manier hoe WhatsApp Web precies functioneert alsook de privacy-instellingen van uw socialemedia-account kunt u terecht bij de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp onder https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl#terms-of-service alsook https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl

b. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

Contact met WhatsApp opnemen evenals het openbaarmaken van uw gegevens dat daarmee gepaard gaat, gebeurt volledig op vrijwillige basis. De verwerking van uw gegevens wordt daarom gelegitimeerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

Door middel van de gegevensverwerking proberen wij het mogelijk te maken om op een eenvoudige en voor veel mensen alledaagse manier contact met ons op te nemen. Op deze wijze is het zowel voor u als voor ons gemakkelijker om informatie uit te wisselen, of het nu gaat om algemene servicemededelingen of tips indien er problemen optreden bij het gebruik van onze diensten.

d. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijke, contractuele of bestuursrechtelijke regelingen een wissing in de weg staan. tink voert een dergelijke wissing met regelmatige intervallen van zes maanden uit indien de communicatie niet heeft geleid tot een contractuele band. In dat geval mogen de communicatiegegevens in het kader van deze overeenkomst verder worden gebruikt.

e. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

Contact opnemen via WhatsApp gebeurt volledig op vrijwillige basis en kan op ieder gewenst moment worden beëindigd. Overeenkomstig artikel 7 van de AVG hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming wat betreft de verwerking van uw gegevens in te trekken. De herroeping is geldig vanaf het tijdstip dat deze wordt geopperd en behoudt haar werking in de toekomst. Herroepen is mogelijk via de telefoon, per post, per email of via andere kanalen. Uw persoonlijke privacy-instellingen binnen WhatsApp Messenger bepalen in welke mate uw gegevens worden vrijgegeven. Meer hieromtrent vindt u op https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl#privacy-policy-managing-and-deleting-your-information

V. Uw rechten

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming geniet u de volgende rechten:

1. Recht op intrekking van de toestemming (overeenkomstig artikel 7 van de AVG)

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping heeft, nadat u deze aan de verantwoordelijke hebt medegedeeld, een onmiddellijke evenals toekomstige uitwerking op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een herroeping zowel per telefoon alsook per post of via email bij ons indienen.

2. Recht op toegang tot informatie (overeenkomstig artikel 15 van de AVG)

 • Bij het indienen van een verzoek tot inlichtingen bent u verplicht om voldoende informatie over uw identiteit te verschaffen alsook te bewijzen dat de gegevens waartoe u om toegang vraagt, de uwe zijn. Met een verzoek tot inlichtingen krijgt u toegang tot de volgende informatie:
 • alle doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt;
 • welke categorieën van persoonlijke gegevens er worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers die toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben gekregen of zullen krijgen;
 • de voorziene opslagduur van uw persoonlijke gegevens of, indien concrete informatie daarover niet beschikbaar is, de criteria die de duur van de opslag bepalen;
 • alle informatie die beschikbaar is over de oorsprong van de gegevens indien de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verkregen;

het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces waaronder ‘profiling’ overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de logica alsook de draagwijdte en de beoogde doelstellingen van een dergelijke gegevensverwerking voor de betrokken persoon.

3. Recht of rechtzetting of wissing (overeenkomstig artikel 16, 17 van de AVG))

Ten opzichte van de verantwoordelijken heeft u recht op rechtzetting of vervollediging indien verwerkte, u betreffende persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is verplicht om de correctie onmiddellijk door te voeren.

Daarenboven kunt u steeds een aanvraag doen tot wissing van uw persoonlijke gegevens als een van de volgende redenen hiervoor in aanmerking komen:

 • De persoonlijke gegevens die u betreffen zijn niet meer nodig voor de doelstelling waarvoor ze werden verzameld of op welke andere wijze dan ook verwerkt.
 • U maakt gebruik van uw recht op herroeping van de door u gegeven toestemming waarop de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) was gebaseerd terwijl er geen andere wettelijke grondslag meer voor de verwerking bestaat.
 • U tekent overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar aan tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens terwijl er geen andere prioritaire gegronde redenen voor de verwerking meer bestaan, of u tekent bezwaar aan tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • De persoonlijke, u betreffende gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het is noodzakelijk dat de persoonlijke, u betreffende gegevens worden gewist omdat de EU- oftewel nationale wetgeving waar de verantwoordelijke aan is onderworpen dit verplicht.
 • De persoonlijke, u betreffende gegeven werden verzameld in het kader van diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden volgens artikel 8, lid 1 van de AVG.

Als u betreffende persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt en de verantwoordelijke volgens artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is om deze gegevens te wissen, dan stellen wij alle redelijke middelen in het werk om ervoor te zorgen dat andere verantwoordelijken die deze gegevens verwerken ervan op de hoogte worden gesteld dat een betrokkene hun verzoekt om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht op wissing is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te kunnen oefenen;
 • om een wettelijke verplichting volgens de EU- of nationale wetgeving na te kunnen komen waar de verantwoordelijke aan moet beantwoorden waardoor de verwerking van die gegevens noodzakelijk is oftewel om de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de verantwoordelijke is toebedeeld, mogelijk te maken;
 • omwille van redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid, 2, sub h en i alsook artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • omwille van doeleinden van algemeen belang met betrekking tot archivering, statistische inzichten, wetenschappelijk of geschiedkundig onderzoek volgens artikel 89, lid 1 van de AVG indien het bovengenoemde recht er allicht toe zal leiden dat het onmogelijk wordt gemaakt dat de doelstellingen van de gegevensverwerking worden bereikt of dat er zo aan deze doelstellingen ernstig afbreuk wordt gedaan, of
 • om de uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken geldig te maken.

4. Recht op beperking van de verwerking (overeenkomstig artikel 18 van de DSGVO)

In de volgende gevallen kunt u van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking eisen dat de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens wordt beperkt:

 • indien u de juistheid van de u betreffende persoonlijke gegevens in twijfel trekt gedurende een periode waarbinnen wij kunnen nagaan of uw persoonsgerelateerde gegevens correct zijn.
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst over te gaan tot een wissing van uw persoonsgerelateerde gegevens, maar in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgebonden gegevens eist.
 • indien wij de persoonlijke gegevens voor verwerkingsdoeleinden niet meer nodig hebben, maar u ze alsnog nodig heeft om wettelijke aanspraken geldig te kunnen maken, uit te kunnen oefenen of te verdedigen, of
 • indien u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er nog geen duidelijkheid bestaat over het al dan niet zwaarder wegen van ons legitieme belang ten opzichte van uw redenen.

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun opslag – enkel worden verwerkt indien u daarvoor de toestemming hebt gegeven, of indien ze nodig zijn om wettelijke aanspraken geldig te maken, uit te kunnen oefenen of te verdedigen, of indien ze noodzakelijk zijn om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te kunnen beschermen, of indien er sprake is van een belangrijk openbaar belang vanuit de Unie of een lidstaat.

Wanneer de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden werd doorgevoerd, wordt u er door de verantwoordelijke op voorhand van op de hoogte gesteld wanneer de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op informatie (overeenkomstig artikel 19 van de AVG)

Wanneer u een verantwoordelijke op de hoogte hebt gesteld van uw wens om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken, dan is de verantwoordelijke ertoe verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgebonden gegevens in te lichten over de correctie, wissing of beperking van de gegevensverwerking. Dit is echter enkel van toepassing als deze inlichting op zich niet onmogelijk blijkt of gepaard zou gaan met een onevenredig grote inspanning.

U heeft het recht om te weten welke ontvangers uw gegevens hebben verkregen.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (overeenkomstig artikel 20 van de AVG)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij de verantwoordelijke in een gangbare, machinaal leesbare bestandsindeling op te vragen en deze dan eventueel te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke indien:

 • de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG of op een contract volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en
 • de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht om een rechtstreekse overdracht van uw persoonlijke gegevens van de ene naar de andere verantwoordelijke aan te vragen als dat vanuit een technisch oogpunt mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerkingen van persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om taken uit te kunnen voeren die ons zijn opgelegd binnen het kader van het algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag.

7. Recht om zich tegen de verwerking te verzetten (overeenkomstig artikel 21 van de AVG)

U kunt steeds bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indien deze is gebaseerd op een legitiem belang (volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG) of indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, sub e) van de AVG.

Gelieve ons op de hoogte te stellen omwille van welke redenen u beroep wenst te doen op uw recht om u tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzetten. Als uw bezwaar gegrond zou blijken, zal de stand van zaken worden opgenomen. Daaropvolgend zal de verdere verwerking oftewel worden stopgezet of aangepast, oftewel alsnog worden verdergezet op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, die wij u zullen mededelen.

8. Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (overeenkomstig artikel 77 van de AVG)

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG, het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voornamelijk in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw werkplek of van de plaats van de vermeende inbreuk.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht bij wordt neergelegd, zal u op de hoogte houden over de status van uw klacht en u informeren over de mogelijkheden om beroep aan te tekenen volgens artikel 78 van de AVG.

9. Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

U kunt uw rechten doen gelden bij de DPO van de verantwoordelijke in kwestie wiens contactgegevens u terug kunt vinden onder punt 2. Als u te kennen geeft dat u beroep wilt doen op de hierboven opgesomde rechten, zal de verantwoordelijke nagaan of er daarvoor aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Als u vragen heeft met betrekking tot ons informatieaanbod, kunt u ons bereiken via de contactgegevens die zijn aangegeven onder punt 1.

Meer informatie omtrent sociale netwerken alsook hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u onder https://youngdata.de.

VI. Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Stand mei 2020