Gegevensbeschermingsbeleid

Elke vorm van verzameling, gebruik, opslag, wissing of ieder ander gebruik (hierna te noemen de “verwerking”) van gegevens dient uitsluitend voor het leveren van onze diensten. De diensten van tink GmbH zijn ontworpen met het doel om zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te gebruiken. Onder “persoonsgegevens” (hierna ook “gegevens” genoemd) wordt in dit verband alle individuele informatie verstaan over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde “betrokkene”).

In de volgende toelichting over gegevensbescherming wordt beschreven welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze website opent, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt en hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking op deze website

1.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is volgens de Algemene verordening van de EU inzake gegevensbescherming (AVG):

tink GmbH

Adres: Gipsstraße 15

10119 Berlijn

E-Mail: privacy@tink.nl

Homepage: www.tink.nl

1.2. Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Data Protection Officer (DPO) is:

Kemal Webersohn van WS Datenschutz GmbH

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met WS Datenschutz GmbH via het volgende e-mailadres: tink@ws-datenschutz.de

Of per post:

WS Datenschutz GmbH
- Datenschutz -
Meinekestraße 13
D-10719 Berlijn

https://webersohnundscholtz.de/

1.3. Bescherming van uw gegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften van de AVG zowel door ons als door externe dienstverleners die voor ons werken, worden nageleefd.

Als we met andere bedrijven, zoals e-mail- en serverproviders, samenwerken om onze diensten te leveren, gebeurt dit pas na een uitgebreid selectieproces. Bij deze selectieprocedure wordt elke individuele dienstverlener zorgvuldig geselecteerd op zijn geschiktheid in verband met technische en organisatorische vaardigheden op vlak van gegevensbescherming. Deze selectieprocedure is schriftelijk vastgelegd en een overeenkomst wordt krachtens artikel 28, lid 3 van de AVG enkel gesloten met een verwerker als deze voldoet aan de eisen van artikel 28 van de AVG.

Uw gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Toegang tot deze servers is slechts mogelijk voor enkele daartoe gemachtigde personen.

Onze website is SSL/TLS gecodeerd, hetgeen u kunt herkennen aan de “https://” aan het begin van de URL.

1.4. Wissen van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is. Zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt, worden de gegevens volgens de normen van het systeem geblokkeerd en gewist, tenzij wettelijke voorschriften het wissen verhinderen.

2. Gegevensverwerking op deze website en aanmaak van logbestanden

2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers elke toegang tijdelijk op in een logbestand. Hiervoor worden volgende persoonsgegevens geregistreerd en opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en uur van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Bericht of het ophalen succesvol is
 • Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Webpagina van waaruit de toegang plaatsvindt
 • Naam van uw internetprovider

Naast deze persoonsgegevens kunnen ook andere persoonlijke gegevens opgevraagd worden door ons en onze partners. Meer hierover volgt hierna.

2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1 punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om onze website voor u toegankelijk te maken.

2.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met als doel het gebruik van de website mogelijk te maken (verbindingsopbouw). De verwerking is noodzakelijk voor de systeemveiligheid, de technische administratie en de netinfrastructuur, alsook voor de optimalisatie van het internetaanbod. Het IP-adres wordt enkel opgevraagd in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur of die van onze internetprovider.

2.4. Duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Dit is het geval wanneer u de website sluit. Onze hostingprovider kan de gegevens gebruiken voor statistische onderzoeken. Deze worden dan wel geanonimiseerd. Onze hostingprovider zal de gegevens na een termijn van drie maanden verwijderen.

2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

Het verzamelen van gegevens, alsook het opslaan ervan in logbestanden, is verplicht voor de werking van onze website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar door de gebruiker.

3. Gebruik van cookies

3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en aan uw browser worden toegewezen waarmee wij, of de aanbieder die des cookies instelt, bepaalde informatie ontvangen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden door ons gebruikt om u in staat te stellen in te loggen en onze website in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te analyseren om u zo interessante aanbiedingen op de website te kunnen presenteren.

Op deze manier kunnen volgende gegevens worden doorgegeven:

 • Frequentie van de bezoeken aan onze website
 • Aard van de functies die door u gebruikt worden op onze website
 • Gebruikte zoektermen
 • Uw cookie-instellingen
 • Uw taalinstellingen
 • De inhoud van uw winkelmand

Wanneer u op onze website surft, informeert een cookiebanner u over het gebruik van cookies en wordt er verwezen naar het privacybeleid.

3.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking door middel van cookies, die niet uitsluitend dienen voor het functioneren van onze website, berust op artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking door middel van cookies, die uitsluitend dienen voor het functioneren van onze website, berust op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

3.3. Doel van de gegevensverwerking

Ons legitieme belang vloeit voort uit de garantie van een vlotte verbinding en een comfortabel gebruik van onze website, alsook uit de evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem. De gegevensverwerking wordt ook uitgevoerd om een statistische evaluatie van het gebruik van de website mogelijk te maken.

3.4. Duur van de gegevensopslag

Er bestaan twee soorten cookies. Beide worden op deze website gebruikt:

 • Tijdelijke cookies (zie a)
 • Permanente cookies (zie b)

a) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Hieronder verstaan we voornamelijk de sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist van zodra u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, in functie van de gebruikte cookie.

3.5.Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Bovendien kunt u de cookies ook altijd verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Wel willen wij u erop wijzen dat u dan mogelijks niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Het gebruik van cookies kan ook altijd voorkomen worden door de juiste instellingen in uw internetbrowser.

4. Contact

4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Via onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via e-mail of via een contactformulier. Om uw aanvraag te kunnen beantwoorden, hebben wij een aantal gegevens van u nodig die automatisch worden opgeslagen voor de verwerking. De volgende gegevens (gemarkeerd als verplicht veld) worden in elk geval verzameld in het kader van uw contactformulier:

 • E-mailadres
 • Naam

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

4.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De hier gebruikte rechtmatigheid is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

4.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag te verwerken.

4.4. Duur van de gegevensopslag

Uw gegevens worden door ons gewist zodra wij uw vraag hebben beantwoord. In zeldzame gevallen kan het echter vorkomen dat wij uw gegevens voor een langere periode bewaren. Dit kan voortvloeien uit wettelijke of contractuele verplichtingen.

4.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U kunt te allen tijde contact opnemen met ons en bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw gegevens. In dit geval zullen we helaas niet in staat zijn om de communicatie met u voort te zetten. Alle persoonlijke gegevens, die door ons worden verwerkt tijdens ons contact, zullen worden gewist, tenzij de wissing in strijd is met de wettelijke verplichtingen inzake gegevensopslag.

4.6. Zendesk Chat

4.6.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We maken op onze website gebruik van Zendesks Live-Chat-diensten. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Het plaatsen van cookies door Zendesk is voor deze service vereist. Deze cookies maken het mogelijk om te achterhalen met welke browser er van de service gebruik wordt gemaakt zodat individuele websitebezoekers van elkaar kunnen worden onderscheiden. De volgende gegevens worden hiervoor opgeslagen:

 • Chatcorrespondentie
 • Naam
 • IP-adres
 • Land van herkomst
 • Browsergeschiedenis
 • Duur van bezoeken aan websites uit de browsergeschiedenis
 • Andere verstrekte persoonlijke gegevens (bijv. emailadres, telefoonnummer)
 • Gebruikte browser
 • Systeemtaal
 • Browserversie
 • Type toestel

Hier vindt u het gegevensbeschermingsbeleid van Zendesk: https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/privacy-policy/.

4.6.2. Wettelijke grondslag van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking wordt gewaarborgd door artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG. Uw gegevens worden verwerkt om op uw vragen over onze dienstverlening te kunnen antwoorden en dit het kader van (pre)contractuele betrekkingen.

4.6.3. Doel van de gegevensverwerking

Gegevens worden verwerkt met het oogmerk om elke gebruiker van ons internetaanbod de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks en snel met ons contact op te nemen.

Alle informatie die u wordt gevraagd om in te voeren wordt uitsluitend gebruikt om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen.

4.6.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijke, contractuele of bestuursrechtelijke regelingen een wissing in de weg staan. Alle opgeslagen chatcorrespondentie wordt na zes maanden inactiviteit gewist.

4.6.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Contacteer hiervoor a.u.b. onze DPO.

4.7. Bevragingstool Survicate

4.7.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van het bevragingstool Survicate. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Survicate Sp. z o. o., Zamiany 8 LU2, Warschau, mazowieckie 02-786, Polen.

Het tool wordt ingezet om tevredenheidsenquêtes af te nemen bij bestaande klanten na aankoop. De bevragingen gebeuren steeds volledig anoniem. Op die manier wordt gewaarborgd dat gegevens uit ingevulde Survicate-enquêtes niet-persoonsgerelateerd aan ons worden doorgegeven voor verdere analyse.

Bovendien kunt u onze klantenservice door middel van een korte Survicate-enquête beoordelen. De mogelijkheid tot beoordeling wordt u rechtstreeks aangeboden tijdens de correspondentie met de klantendienst. U kunt ervoor kiezen om dit te negeren. Als u gebruik maakt van de bevraging met betrekking tot uw tevredenheid over de klantendienst, wordt het emailadres dat daarbij wordt aangegeven vergeleken met het ticket dat wij met dit adres intern hebben opgeslagen om zo uw klanttevredenheidsbeoordeling te kunnen koppelen aan het overeenkomstige serviceticket. Deze feedback wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en dus niet aan derden doorgegeven. Het stelt ons in staat om onze klantenservice voortdurend te verbeteren.

Wij hebben met Survicate een contract gesloten voor de verwerking van gegevens zodat de omgang met uw gegevens voldoet aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. De datacentra van Survicate bevinden zich in Ierland en zijn gecertificeerd op grond van ISO 27001 en SOC2.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Survicate kunt u hier vinden: Survicate Privacy Policy, GDPR compliance & security program at Survicate, Data processing agreement of Survicate

4.7.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wij sturen uitsluitend bevragingsemails uit aan personen die bij ons een aankoop hebben gedaan of contact met ons hebben opgenomen. De gegevensverwerking geschiedt op basis van ons rechtmatig belang om ons aanbod en diens kwaliteit voortdurend te verbeteren en berust op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

4.7.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij maken van deze dienst gebruik om enquêtes aan onze klanten te kunnen opstellen en de resultaten daarvan te analyseren. Zodoende kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren en aan uw behoeften aanpassen.

4.7.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijke, contractuele of bestuursrechtelijke regelingen een wissing in de weg staan.

4.7.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft steeds de mogelijkheid om zelf te bepalen of u al dan niet wenst deel te nemen aan een enquête over onze dienstverlening. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor de verdere verwerking van uw gegevens intrekken. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. Indien u vragen heeft over het gegevensbeschermingsbeleid van Survicate kunt u een email sturen naar het volgende adres: hello@survicate.com

5. Zich aanmelden op de website

5.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich aanmelden op onze website. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betrokkene persoonlijke gegevens ingeeft in de registratievelden. Hiervoor worden minimaal de volgende gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geslacht

De gegevens die door de betrokkene in het registratieveld worden ingegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en worden niet aan derden doorgegeven.

5.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

Als u persoonsgegevens verstrekt die deel uitmaken van de verplichte invulvelden, is de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG. Als u ook persoonlijke gegevens ingeeft in de optionele invulvelden, is de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

5.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met het oog op het voltooien van uw registratie en het aanmaken van uw websiteaccount bij ons.

5.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval als u uw account bij ons wist en er geen wettelijke of administratieve bewaartermijnen zijn die wissing voorkomen.

5.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

Zowel tijdens als na de aanmelding is de betrokkene vrij om de verstrekte persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen.

6. Gegevensverwerking in het kader van sollicitaties

6.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Via onze website is het mogelijkheid om te solliciteren via Workable, onze sollicitatieportal. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen voor verdere verwerking in het kader van de desbetreffende sollicitatieprocedure.

6.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 88 van de AVG en § 26 van de BDSG, de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (2018).

6.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

6.4. Duur van de gegevensopslag

Mocht de sollicitatie leiden tot het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, dan worden de persoonsgegevens opgeslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Als de sollicitatie van de aanvrager niet in aanmerking wordt genomen bij de selectie van een potentiële kandidaat, worden de gegevens gewist overeenkomstig de regels voor de lokale wissing van gegevens, met inachtneming van de bepalingen van de Duitse wet inzake gelijke bescherming (AGG), in het bijzonder de bestaande bewijsplicht overeenkomstig § 22 van deze wet inzake gelijke bescherming (AGG).

Dit geldt niet als wettelijke bepalingen de wissing verhinderen of als u toestemming heeft gegeven voor een langere opslag. In dit geval is de verdere opslag van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt c) en punt a) van de AVG.

6.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen en bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw gegevens. Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in het kader van de sollicitatieprocedure, worden in dit geval gewist, tenzij de wissing in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen.

7. Nieuwsbrief

7.1. Tink-nieuwsbrief

7.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kan zich via onze website abonneren op onze algemene tink-nieuwsbrief. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, moet u voor de verwerking ervan persoonlijke gegevens ingeven in de invulvelden voor de nieuwsbrief. Velden met een “*” zijn verplichte velden, met name:

 • E-mailadres

Dit verplichte veld is nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Alle andere velden kunnen vrijwillig worden ingevuld. Houd er rekening mee dat deze velden niet verplicht zijn (voornaam, achternaam).

De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Om aan de eisen van de AVG te voldoen, passen we de zogenaamde DOI-procedure (“double opt-in”) toe. Zodra u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvang u een bevestigingse-mail op het door u ingevoerde e-mailadres. Deze e-mail bevat een bevestigingslink waarop u moet klikken. Als u hierop klikt, wordt u met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief. Hiervoor worden zowel het IP-adres, alsook de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen teneinde misbruik te voorkomen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

7.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor gegevensverwerking is uw toestemming, uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG. Reeds bestaande klanten kunnen nieuwsbrieven ontvangen hoewel ze niet expliciet hun toestemming hebben gegeven. Dit gebeurt echter alleen binnen de strikte grenzen van de UWG-wet (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie), § 7, lid 3, dat in het licht van artikel 95 van de AVG moet worden opgevat als spiegelbeeld van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang is hier om onze bestaande klanten te informeren over onze producten door middel van reclamemails en zo het contact met de klanten te onderhouden.

7.1.3. Doel van de gegevensverwerking

De nieuwbrief heeft als doel u regelmatig te informeren over onze aanbiedingen en nieuwigheden.

7.1.4. Duur van de gegevensopslag

We verwerken uw gegevens alleen zolang dit nodig is voor doelstelling waarvoor ze zijn verzameld en zolang er geen wettelijke of administratieve opslagverplichting de wissing ervan in de weg staat.

7.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van uw inschrijving op de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Hiervoor kunt u in elke nieuwsbrief klikken op de geïntegreerde link om u uit te schrijven of kunt u ons op de hoogte stellen van het feit dat u uw toestemming wenst in te trekken.

7.2. Verzendingsdienstverlener Klaviyo

7.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de aanbieder Klaviyo. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Klaviyo, Inc., 60 South Street, Suite 910, Boston, Massachusetts 02111, USA.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals de andere gegevens die hiervoor werden opgegeven, worden opgeslagen op de servers van Klaviyo die deze informatie op zijn beurt gebruikt om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. De nieuwsbrief bevat een zogenaamde “web-beacon”, een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald door de server van Klaviyo. Tijdens het opvragen hiervan wordt de volgende informatie verzameld: uw systeeminformatie, uw contactgegevens, demografische gegevens en het tijdstip van opvraging bijvoorbeeld.

Voor de statistische evaluatie van de nieuwsbrief wordt ook bijgehouden of en hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend, alsook welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan, om technische redenen, worden toegewezen aan individuele gebruikers. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van Klaviyo, om individuele gebruikers in de gaten te houden. We vertrouwen op de betrouwbaarheid en op de IT- en databeveiliging van Klaviyo. Voor aanvullende informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo, zie https://www.klaviyo.com/privacy.

7.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking door Klaviyo berust op het legitieme belang van onze kant bij een effectieve en veilige verzending van de aan u gerichte nieuwsbrief, volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

7.2.3. Doel van de gegevensverwerking

We maken gebruik van Klaviyo als onze verzendingsdienstverlener om een effectief adresbeheer te garanderen en met u in contact te blijven via onze nieuwsbrief.

7.2.4. Duur van de gegevensopslag

Klaviyo bewaart uw persoonlijke gegevens zolang zij deze nodig hebben voor het versturen van de nieuwsbrief. Klaviyo zal uw gegevens verwijderen als u een verzoek tot wissing indient en wij u uit ons adressenbestand verwijderen.

7.2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Klaviyo. Wij zullen uw gestaafd bezwaar onderzoeken en u informeren of en waarom we uw gegevens verder zullen verwerken. Bovendien bent u op elk moment vrij om de “opt-out’-link aan het einde van elke e-mail te openen, waardoor er geen nieuwsbrieven meer naar u worden gestuurd. Uw contactgegevens worden echter nog steeds opgeslagen. Als u wilt dat uw gegevens worden gewist, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Als u vragen hebt over de gegevensbescherming bij Klaviyo of als u uw rechten jegens Klaviyo wit uitoefenen, kunt u met hen contact opnemen via dit adres: privacy@klaviyo.com.

8. Kopen en huren via de webshop

8.1.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u bij ons koopt of huurt en een levering is overeengekomen, verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij pakketleveringen geven wij ook uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan onze contractueel gebonden orderverwerkers en dienstverleners.

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door als dit volgens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan. We werken nauw samen met externe dienstverleners, voor onze klantenservice bijvoorbeeld, technische dienstverleners (de exploitatie van computercentra bijvoorbeeld) of logistieke bedrijven (postbedrijven zoals DHL bijvoorbeeld). Deze dienstverleners mogen uw gegevens alleen onder speciale voorwaarden namens ons verwerken. Als we hen als verwerkers inzetten, hebben ze enkel toegang tot uw gegevens voor de duur en de aard die nodig is om de betreffende dienst te leveren. Zodra gebruikers goederen bestellen bij een partner van tink, geven we bepaalde aankoopgegevens van de gebruiker door aan deze partner (naam en leveringsadres en de bestelgegevens van de goederen) zodat de tink-partner de bestelde goederen naar de gebruiker kan opsturen.

8.2.Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de hiermee verbonden gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG, wat wil zeggen dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopcontracten en leveringsmodaliteiten.

8.3.Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens om het koopcontract met u af te sluiten (inclusief de leveringsovereenkomst), te verwerken (inclusief de facturatie per e-mail of per post, alsook de ontvangst en de betaling ervan), een stipte levering te garanderen en om u te informeren over de data en/of wijzigingen van levering.

Wij geven uw gegevens door aan onze dienstverleners zodat zij de levering kunnen verwerken en, indien nodig, met u kunnen communiceren om de levering van uw bestelde goederen aan te kondigen en te coördineren.

8.4.Duur van de gegevensopslag

Uw gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld en zolang wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn uw gegevens op te slaan.

8.5.Mogelijk tot wissing door de betrokkene

De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk om uw aankoopcontract te kunnen verwerken. Daarom kan er niet van worden afgezien. Er is dus geen mogelijkheid tot wissing.

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden. Hiervoor is het voldoende om onze DPO, onze medewerker voor gegevensbescherming, hier informeel over te informeren via mail. Indien u bezwaar maakt tegen de overdracht van uw gegevens aan derden, voordat de goederen aan u worden geleverd, kunnen de goederen niet worden geleverd.

8.6. Postorderbedrijf

Voor de levering van bestellingen werken we samen met een extern postorderbedrijf (bijvoorbeeld DHL). Dit postorderbedrijf ontvangt de volgende gegevens van ons om de betreffende levering uit te voeren:

 • Uw naam
 • Uw leveringsadres
 • Uw postnummer indien nodig (indien u de bestelling wil laten leveren via een DHL-parcelstation)
 • Uw e-mailadres indien nodig (indien de bezorger u per e-mail wil informeren over de verwachte leveringsdatum)

De rechtmatigheid voor de verwerking is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. De verwerking van persoonsgegevens dient ter uitvoering van het contract. De overdracht aan derden is noodzakelijk om de levering van de door u bestelde goederen te garanderen.

De gegevens zullen worden gewist zodra het doel van hun verzameling is vervuld, in dit geval zodra de zending met succes bij u is afgeleverd.

8.7. Installatieservice

Indien u, naast de aankoop/huur, ook beroep wenst te doen op een installatiedienst, wordt deze door onze partner uitgevoerd:

Extra Mile Services B.V, Savannahweg 66, 3542 AW Utrecht, Nederland.

Om gebruik te maken van de installatieservice, kan u bij de bestelling een vinkje plaatsen bij de installatieservice. Een dienstmedewerker van tink neemt dan contact met u op per e-mail en vraagt uw toestemming om de volgende informatie aan Extra Mile te verstrekken:

 • Contactgegevens
 • Informatie over het bestelde product

De gegevens worden alleen met uw actieve toestemming aan Extra Mile Services B.V. doorgegeven, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG, om u in staat te stellen verdere afspraken te maken met Extra Mile en gebruik te maken van de installatieservice. Verdere afspraken, installatiediensten en vergoedingen zijn gebaseerd op een onafhankelijke contractuele relatie tussen u en de dienstverlener. Tink fungeert slechts als tussenpersoon om uw zoektocht naar een installatiedienst te vergemakkelijken. Een gegeven toestemming voor de overdracht van gegevens kan worden ingetrokken.

9. Betalingsdiensten

Om u verschillende betaalmethodes aan te bieden, werken we samen met verschillende aanbieders van betaaldiensten via de Braintree plug-in.

Braintree is een bedrijf van PayPal: PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.; 22-24 Boulevard Royal; L-2449 Luxemburg.

Om deze betaalmogelijkheden te kunnen aanbieden, ontvangt Braintree de bovengenoemde bestel- en persoonlijke gegevens van u. Braintree’s privacybeleid is te vinden via volgende link: https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy

9.1. Apple Pay

9.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u kiezen voor een betaling via Apple Pay. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014.

Teneinde de transacties te beschermen, maakt Apple Pay gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van het apparaat dat u gebruikt om te betalen. Bovendien moet u bij Apple Pay een code instellen waarvan u de veiligheidscomplexiteit kunt bepalen. Apple verklaart dat het de originele krediet-, debet- of prepaidkaartnummers die met Apple Pay worden gebruikt niet opslaat of er geen toegang toe heeft. Bovendien slaat Apple geen transactiegegevens op die naar u kunnen worden herleid. Wanneer Apple Pay wordt gebruikt met kredietkaarden, debetkaarten of prepaidkaarten, zijn de gedane transacties alleen zichtbaar voor u, de handelaar of ontwikkelaar en de bank of kaartuitgever. Wanneer u een krediet-, debet- of prepaidkaart toevoegt aan Apple Pay, wordt de informatie die u invoert in gecodeerde vorm naar de servers van Apple gestuurd. Als de camera wordt gebruikt om de kaartgegevens te lezen, wordt er geen back-up gemaakt van de gegevens op het gebruikte apparaat of in de fotobibliotheek. Apple decodeert de gegevens, bepaalt het betalingsnetwerk van de kaart en versleutelt de gegevens opnieuw met een sleutel die alleen kan worden gedecodeerd door het geselecteerde betalingsnetwerk (of door een aanbieder die door de kaartuitgever is geautoriseerd voor provisioning en tokendiensten). De informatie die u verstrekt over de kaart die u gebruikt, evenals informatie over de activatie van bepaalde toestelinstellingen en het gebruikspatroon van uw toestel, kan naar Apple gestuurd worden om te bepalen of u in aanmerking komt voor Apple Pay. Bovendien kan Apple gegevens sturen naar uw creditcardmaatschappij, uw betalingsnetwerk of een andere provider die door uw creditcardmaatschappij is geautoriseerd om Apple Pay te activeren om te bepalen of de kaart in aanmerking komt voor het gebruik ervan en om fraude te voorkomen. Om de betalingsinformatie bij het betalen op onze website veilig te kunnen versturen, ontvangt Apple Pay de gecodeerde transactie en versleutelt deze opnieuw met een sleutel die eigen is aan de ontwikkelaar voordat de transactiegegevens naar de betalingsverwerker worden verzonden. Deze sleutel zorgt ervoor dat enkel wij, als website waarop u iets koopt, toegang hebben tot de gecodeerde betalingsgegevens. Websites moeten hun domein altijd controleren wanneer ze Apple Pay als betaaloptie aanbieden. Apple verstuurt ons, als website, een individueel toestelgerelateerd accountnummer, samen met de dynamische beveiligingscode van de transactie. Noch Apple, noch het gebruikte toestel, stuurt ons het werkelijke nummer van uw betaalkaart. Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de naam van de website, de geschatte datum en tijd, alsook de informatie of de transactie met succes is afgerond. Het privacybeleid van Apple vindt u terug via deze link: https://www.apple.com/de/legal/privacy/deww/, of zie volgende link voor de specifieke informatie over Apple Pay: https://support.apple.com/nl-nl/HT203027.

9.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

9.1.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking dient de betaling en dus ook de uitvoering van het contract. Apple kan deze informatie eventueel ook gebruiken om Apple Pay, alsook andere producten en diensten, te verbeteren.

9.1.4. Duur van de gegevensopslag

We bewaren uw gegevens slechts zolang het nodig is voor de aankooptransactie en de facturatie, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen het wissen van uw gegevens verhinderen. Apple bewaart persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor doeleinden die zijn beschreven in de privacy-overzichten inzake dienstverlening.

9.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk om uw betaling te verwerken en kan daarom niet worden stopgezet als u voor deze betaalmethode heeft gekozen. De omvang van de gegevensverwerking bij Apple is bovendien ook afhankelijk van de beveiligingsinstellingen die u voor uw account heeft gekozen. U kunt als volgt extra instellingen beheren: als transactiegegevens via het internet worden verzonden, versleutelt iCloud ze en slaat ze, in versleutelde vorm, op op de servers van Apple. U kunt de iCloud-ondersteuning op uw toestel uitschakelen als volgt: ga naar “Instellingen” > “[uw naam]” > "iCloud" en deactiveer “Wallet”. U kunt zo meer details bekijken op uw toestel over Apple Play en hun privacy en voorkeuren instellen. Ga hiervoor op uw iOS-apparaat naar “Instellingen” en vervolgens naar “Wallet & Apple Pay” en klik op “ontdek hoe uw gegevens beheerd worden”. Op uw Mac vindt u deze informatie onder “Systeemvoorkeuren” en vervolgens “Wallet & Apple Pay”. Daar klikt u dan op “Apple Pay & Privacy”.

9.2. Google Payment

9.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U heeft bovendien ook de mogelijkheid om de aankoop te doen via Google Payment. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon Hous, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Naast de registratiegegevens en de gegevens die Google Payment via derden verwerkt, kunnen de volgende gegevens bij iedere transactie door Google worden verwerkt:

 • De datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de sociale zetel en de beschrijving van de activiteiten, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten, foto’s die u aan de transactie heeft toegevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en de koper, met andere woorden de afzender en de ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding in verband met de transactie.

Wanneer u een aankoop of transactie doet via Google Payment, geeft Google ons bepaalde persoonlijke gegevens over u door. Als u een aankoop doet via onze website, kunnen we ook controleren of u een Google Payment-account heeft dat gebruikt kan worden om ons te betalen. Voor meer informatie over Google Payment en het privacybeleid van Google, kunt u terecht op volgende website: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de; https://policies.google.com/privacy

9.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

9.2.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de betaling en dus voor de uitvoering van het contract. Google verwerkt de gegevens om u te voorzien van diensten van Google Payment en om u te beschermen tegen fraude, phishing of andere inbreuken. Deze informatie kan ook worden gebruikt om derden te helpen bij het leveren van producten en diensten die u hebt aangevraagd bij deze aanbieders. Google gebruikt deze informatie ook om uw Google Payment account te controleren om te bepalen of u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden en andere legitieme bedrijfsmatige vereisten in verband met de door u aangevraagde Google Payment-transacties.

9.2.4. Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de aankooptransactie en de facturering, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen het wissen van uw gegevens verhinderen. Google verwijdert de gegevens zodra deze niet opgeslagen moeten worden en er geen administratieve, wettelijke of contractuele bepalingen het wissen verhinderen.

9.2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk om uw betaling te kunnen verwerken en kan daarom niet worden stopgezet als u voor deze betaalmethode heeft gekozen. Via de instellingen van Google Payment kan u verhinderen dat Google LLC, of haar dochterondernemingen, informatie verstrekt aan derden wier sites of applicaties u bezoekt: of u een Google Payment-account heeft bijvoorbeeld dat gebruikt kan worden ter betaling bij deze provider.

9.3. Kredietkaart

9.3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u uw bestelling op onze webshop wenst te betalen met uw kredietkaart, hebben wij uw gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Hiervoor wordt volgende informatie van u gevraagd:

 • Naam,
 • Adres,
 • E-mailadres,
 • Bankrekeningnummer,
 • Naam van de kaarthouder,
 • De geldigheidsduur van de kredietkaart.

We controleren de ingevoerde gegevens samen met de gegevens van uw bestelling.

9.3.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking berust op artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

9.3.3. Doel van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de betaling en dus voor de uitvoering van het contract.

9.3.4. Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de aankooptransactie en de facturering, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen het wissen van uw gegevens verhinderen.

9.3.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk om uw betaling te kunnen verwerken en kan daarom niet worden stopgezet als u voor deze betaalmethode heeft gekozen.

9.4. PayPal

9.4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij bieden PayPal aan als mogelijk betaalmiddel. PayPal is een virtuele betaalmethode. Om gebruik te kunnen maken van de betaalservice via PayPal, moet u zich eerst bij hen registreren. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als u PayPal als betaalmiddel gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens aan PayPal doorgegeven. Het gaat hierbij om volgende persoonsgegevens:

 • Naam,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Telefoonnummer,
 • Gsm-nummer indien van toepassing, alsook
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de betalingsverwerking.

Naast de verdere doorgifte van gegevens aan kredietregistratiebureaus, is het ook mogelijk dat PayPal de persoonsgegevens doorstuurt naar gelieerde bedrijven, waaronder onderaannemers, als dit nodig is om aan contractuele verplichtingen te voldoen. Hetzelfde geldt voor de orderverwerking. Voor meer informatie over gegevensbescherming van PayPal, verwijzen wij u door naar volgende link: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

9.4.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

9.4.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de betaling en dus ook voor de uitvoering van het contract. PayPal kan deze gegevens ook gebruiken om PayPal en andere producten en diensten te verbeteren. Ook informeren wij u over het feit dat Paypal persoonlijke gegevens kan doorgeven aan kredietregistratiebureaus. PayPal behoudt zich namelijk het recht om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

9.4.4. Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de aankooptransactie en de facturering, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen het wissen van uw gegevens verhinderen. PayPal slaat persoonlijke gegevens op, in een identificeerbaar formaat, zolang dit nodig is volgens de wet of regelgeving of voor zakelijke doeleinden. PayPal bewaart persoonlijke gegevens voor langere periodes dan de wet voorschrijft als dit in uw legitieme zakelijk belang is en niet verboden is door de wet.

9.4.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

De gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk om uw betaling te kunnen verwerken en kan daarom niet worden stopgezet als u voor deze betaalmethode heeft gekozen.

9.5. iDEAL Payment

9.5.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

iDEAL is een online betaalmethode waarmee consumenten online kunnen betalen via hun eigen Nederlandse bank en waarmee een online SEPA-overschrijving mogelijk is van uw bankrekeningnummer naar het rekeningnummer van een bedrijf, zonder dat u zich eerst bij iDEAL hoeft te registreren. Wanneer u een iDEAL-betalingslink ontvangt, moet u ervoor zorgen dat u de betaling op een veilige manier uitvoert. Het e-mailadres van de afzender moet identiek zijn aan het e-mailadres van het bedrijf dat u de e-maillink stuurt of van een derde partij die de betaling namens het bedrijf verwerkt. In de e-mail vindt u een hyperlink. Wanneer u op deze link klikt, opent uw webbrowser automatisch de website van het bedrijf. iDEAL verwerkt volgende gegevens die noodzakelijk zijn om een transactie mogelijk te maken tussen de aanbieder en het bedrijf (via de koper):

 • Naam van de gebruiker
 • IBAN-nummer

Na uw betaling ontvangen wij in real time een betaalbevestiging.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Currence iDEL B.V,Gustav Mahlerplein 33-35, 1082 MS Amsterdam, Nederland.

Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u via volgende link: https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/

9.5.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

9.5.3. Doel van de gegevensverwerking

iDEAL maakt een eenvoudige en snelle betaling mogelijk, waardoor de kans op invoerfouten wordt verkleind. De real-time betaalbevestiging stelt ons ook in staat om orders snel te verwerken en te verzenden. De gegevensverwerking is noodzakelijk om de betaling te verwerken.

9.5.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt of u gebruik maakt van uw recht op het wissen van gegevens en geen wettelijke, contractuele of administratieve bewaartermijnen het wissen verhinderen.

9.5.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, bijvoorbeeld om gegevens te verwijderen, kunt u contact opnemen met iDEALO op het volgende e-mailadres: info@currence.nl.

10. Gebruik van kredietregistratiebureaus voor het controleren van de kredietwaardigheid bij huuraanvragen

Wij verwerken een deel van uw gegevens automatisch met als doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken deze profilering bijvoorbeeld in volgende gevallen:

 • Om uw kredietwaardigheid te beoordelen, gebruiken we scores. Dit houdt in dat de waarschijnlijkheid wordt berekend waarmee een klant zijn betalingsverplichtingen volgens het contract zal nakomen. De berekening kan bijvoorbeeld rekening houden met inkomsten, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van het dienstverband, ervaring uit de vorige zakelijke relatie, contractuele terugbetaling van eerde leningen en informatie van kredietregistratiebureaus. De score is gebaseerd op een wiskundig-statistisch erkende en bewezen procedure. De berekende scorewaarden ondersteunen ons bij het nemen van beslissingen in het kader van productdeals en worden opgenomen in ons lopende risicomanagement.

10.1. Controle van kredietwaardigheid bij huuraanvragen

Wij doen beroep op het kredietregistratiebureau “Schufa” om uw kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Hiervoor doen we beroep op

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland

aan wie wij de volgende beschikbare gegevens over u doorsturen:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum

Dit gebeurt in het kader van een zogenaamde “Schufa-overeenkomst. We kunnen dit van Schufa eisen als we kunnen aantonen dat er een legitiem belang is om over deze gegevens te beschikken. Het legitiem belang is hier om het contractueel risico te verminderen, om ons te beschermen tegen wanbetalingen en tegen het risico van misbruik van onze diensten door derden. Uw belangen die beschermd dienen te worden, worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen. Om de economische risico’s van huurcontracten goed in te kunnen schatten, voeren wij bij de ondertekening van een huurovereenkomst een kredietcontrole uit en controleren wij, indien nodig, ook eventuele wijzigingen van kredietwaardigheid. Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie, gebruiken wij mathematisch-statistische methoden. Om informatie te verkrijgen over uw betalingsgedrag in het verleden, en waarschijnlijkheidswaarden in te schatten voor uw toekomstig gedrag, baseren wij ons op adresgegevens om informatie te verkrijgen.

Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie, doen wij, naast de adrescontrole, ook een controle op informatie over uw vorige betaalgeschiedenis en trachten we de waarschijnlijkheidswaarden over uw toekomstig gedrag in te schatten, waarbij de berekening van de adresgegevens is inbegrepen.

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b); artikel 22, lid 2, punt a) van de AVG. Door de kredietwaardigheid te controleren, willen wij mogelijke contractuele risico’s beperken.

11. Sociale media op onze website

Op onze website hebben wij sociale mediaplatforms geïntegreerd via links, wat betekent dat sociale mediaproviders gegevens van u kunnen ontvangen. We zullen deze hieronder in detail voor u toelichten.

11.1. Facebook

11.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben facebook op deze website geïntegreerd. De Facebooklink is te vinden op de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Indien een betrokkene buiten de VS of Canade woont en Facebook de gegevensverwerking uitvoert, is het volgende bedrijf verantwoordelijk: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u op de Facebooklink klikt, krijgt u toegang tot de Facebookwebsite. Door het oproepen van de Facebookwebsite via onze website ontvangt Facebook de betreffende referentiegegevens van ons. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze website heeft bezocht. Voor meer informatie over het onderwerp “gegevensverwerking bij Facebook”, verwijzen wij u naar de volgende Facebookpagina voor hun gegevensbeleid: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

11.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid berust op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de reclamefunctie van sociale media. We gebruiken ze om de naambekendheid van ons bedrijf te vergroten.

11.1.3. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken sociale media om de naambekendheid van ons bedrijf te vergroten. Bovendien willen we u de mogelijkheid bieden om via onze website kennis te maken met onze activiteiten op sociale media.

11.1.4. Duur van de gegevensopslag

Volgens eigen informatie slaat Facebook uw gegevens op voor een periode van 90 dagen. Na het verstrijken van de 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan u kunnen worden gelinkt.

11.1.5. Mogelijkheid tot verwijderen door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk via de profielinstellingen van Facebook of via de Amerikaanse of Europese Facebookpagina. De instellingen zijn platformafhankelijk en worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

11.2. Instagram

11.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben de diensten van Instagram op deze website geïntegreerd. U krijgt toegang tot Instagram via de link op de website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA als product van Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u op de Instagramlink klikt, komt u op de website van Instagram terecht. Wanneer u toegang krijgt tot de website van Instagram via onze website, zal Instagram van ons uw persoonsgebonden informatie ontvangen. Instagram wordt op deze manier geïnformeerd over het feit dat u onze website heeft bezocht. Voor meer informatie over hun privacybeleid, verwijzen wij u door naar volgende pagina: https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

11.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons legitiem belang vloeit voort uit de reclamefunctie van sociale media. We gebruiken ze om de naambekendheid van ons bedrijf te vergroten.

11.2.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken sociale media om ons bedrijf beter bekend te maken. Bovendien willen we u de mogelijkheid bieden om via onze website kennis te maken met onze aanwezigheid op sociale media.

11.2.4. Duur van de gegevensopslag

Volgens Facebook worden de gegevens na 90 dagen gewist. Na die 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan u kunnen worden gelinkt.

11.2.5. Mogelijkheid tot verwijderen door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk via de profielinstellingen van Instagram of via de Amerikaanse of Europese website van Instagram. De instellingen zijn platformafhankelijk en worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

11.3. LinkedIn

11.3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben componenten van LinkedIn op deze website geïntegreerd. Via de link op onze website kan u LinkedIn openen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, USA.

Als u buiten de VS of Canada woont en LinkedIn de gegevens verwerkt, is de volgende instantie verantwoordelijk voor de gegevensverwerking: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Als u op de LinkedIn-link klikt, komt u op de LinkedIn-website terecht. Wanneer u de website van LinkedIn bezoekt via onze website, ontvangt LinkedIn via ons de relevante referentiegegevens. LinkedIn wordt op deze manier geïnformeerd over het feit dat u onze website heeft bezocht. Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn, kan u via volgende link meer informatie terugvinden over de wettelijke richtlijnen inzake gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

11.3.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de reclamefunctie van sociale media. We gebruiken ze om de naambekendheid van ons bedrijf te vergroten.

11.3.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken sociale media om ons bedrijf beter bekend te maken. Bovendien willen we u de mogelijkheid bieden om via onze website kennis te maken met onze aanwezigheid op sociale media.

11.3.4. Duur van de gegevensopslag

Volgens LinkedIn worden alle persoonlijke gegevens gewist door hen zodra u uw account bij hen verwijdert. Deze gegevens worden echter alleen in anonieme of samengevoegde vorm verwerkt.

11.3.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk via de profielinstellingen van LinkedIn of via de Amerikaanse of Europese site van LinkedIn zelf. De instellingen zijn platformafhankelijk en worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

11.4. YouTube

11.4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben de diensten van YouTube op onze website geïntegreerd. U kan op YouTube geraken via de link op onze website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google LLC., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u op de YouTubelink klikt, komt u op de website van YouTube terecht. Wanneer u YouTube bezoekt via onze website, ontvangt deze laatste de relevante referentiegegevens van ons. YouTube wordt op deze manier geïnformeerd over het feit dat u onze website heeft bezocht. Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, kan u via volgende link meer informatie terugvinden over de wettelijke richtlijnen inzake gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11.4.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de reclamefunctie van sociale media. We gebruiken ze om de naambekendheid van ons bedrijf te vergroten.

11.4.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken sociale media om ons bedrijf beter bekend te maken. Bovendien willen we u de mogelijkheid bieden om via onze website kennis te maken met onze aanwezigheid op sociale media.

11.4.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens die door YouTube (Google) worden verzameld, worden door de verantwoordelijke gewist na een vaste opslagperiode. Volgens Google duurt deze periode 9 à 18 maanden.

11.4.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk via de profielinstellingen van YouTube. De instellingen zijn platformafhankelijk en worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

12. Tracker en Analysetools

Wij gebruiken de volgende analysetools om ons websiteaanbod voortdurend te verbeteren. Hieronder geven we u uitleg over welke gegevens in welke situatie worden verwerkt en hoe u contact kunt opnemen met de respectievelijke dienstverleners:

12.1. Facebook Custom Audience / Facebook-Pixel

12.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook (“Facebook pixel”) om de conversie te meten. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

De Facebookpixel kan worden gebruikt worden om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen na hun bezoek aan de website. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook Ads te evalueren voor statistische marktonderzoekdoeleinden en om toekomstige reclamespots te optimaliseren. Facebook ontvangt de volgende gegevens: de omleidings-URL, browserinformatie, informatie over de Customer Journey in de online shop en bestelgegevens evenals de gebruikers-iD van de persoon indien deze laatste een account heeft en is ingelogd op Facebook. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een verbinding mogelijk is met het betreffende gebruikersprofiel en de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt kunnen worden, in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik door Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook zelf en daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan niet beïnvloed worden door een website-uitbater.

De gegevens die wij ontvangen gebruiken wij uitsluitend voor de realisatie, controle en optimalisatie van onze advertenties. De gegevens kunnen niet met u als persoon gelinkt worden. Via volgende link vindt u het privacybeleid van facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

12.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor het gebruik ervan is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

12.1.3. Doel van de gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens voor de continue optimalisatie van onze website, rekening houdend met de bestaande behoeftes.

12.1.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden en er geen wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen het wissen verhinderen.

12.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming in te trekken. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de instellingen voor advertenties via volgende link, op voorwaarde dat u een Facebookaccount heeft: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen account, kunt op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance de op interesse gebaseerde reclame uitschakelen via volgende website: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

12.2. Google Analytics

12.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Ons internetaanbod maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die verantwoordelijk is voor de analyse van de toegang tot websites van Google LLC. (“Google”) en stelt ons in staat om ons internetaanbod te verbeteren. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Dankzij cookies kunnen we uw gebruik van onze website te analyseren. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld is de volgende:

 • IP-adres,
 • Toegangstijd,
 • Toegangsduur

Deze informatie wordt verzonden naar een Googleserver in de VS en daar opgeslagen. De evaluatie van uw activiteiten op onze website wordt aan ons doorgegeven in de vorm van rapporten. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. De Google tracking codes van ons internetaanbod maken gebruik van de “_anonymizelp()”-functie. IP-adressen worden alleen in verkorte vorm verwerkt om te vermijden dat deze met u kunnen worden gelinkt.

Via de link https://policies.google.com/?hl=de&gl=de en https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ vindt u meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming van Google Analytics.

12.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

12.2.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat om uw surfgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

12.2.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden 14 maand na uw laatste bezoek op onze website gewist.

12.2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en u kunt de installatie van cookies van Google Analytics ook voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware hierop aan te passen. In dit geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website ten volle kunt benutten. Google Analytics kan ook worden gedeactiveerd en gecontroleerd door browserextensies zoals http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12.3. Matomo

12.3.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de webanalysedienst Matomo. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door:

InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Matomo”).

Matomo plaatst een cookie (voor uitleg over het gebruik van cookies kunt u bij het voordien beschreven gedeelte over cookies terecht). Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het navigerende systeem
 • De opgevraagde website
 • De website van waaruit u op de opgevraagde website bent gekomen (Referrer)
 • De subpagina’s die via de opgevraagde website worden geopend
 • De totale duur van elk websitebezoek
 • Het totale aantal websitebezoeken

De sofware wordt uitsluitend gehost op de servers van onze website. Dit is ook de enige plaats waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De software-instellingen voorkomen dat IP-adressen integraal worden opgeslagen en zorgen ervoor dat twee bytes van het IP-adres onherkenbaar worden gemaakt (vb.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het niet meer mogelijk om te achterhalen welk verkort IP-adres met welke opvragende computer verbonden is. Via de onderstaande links kun je meer informatie vinden over het gegevensbeschermingsbeleid van Matomo: https://matomo.org/privacy/ en https://matomo.org/privacy-policy/

12.3.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking berust op uw instemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

12.3.3. Doel van de gegevensverwerking

Van webanalysedienst Matomo maken wij hoofdzakelijk gebruik voor de verbetering van de website alsook voor het opstellen van een kosten-batenanalyse. Daarenboven wordt Matomo gebruikt om individuele websitebezoeken door gebruikers te kunnen analyseren. Wij streven er immers naar om het aanbod op onze website zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk voor u in te richten.

Doordat IP-adressen anoniem worden gemaakt, wordt voldoende beantwoord aan het gebruikersbelang ten opzichte van de bescherming van diens persoonlijke gegevens.

12.3.4. Duur van de gegevensopslag

Persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig opgeslagen. Zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt, wordt een wissing en afscherming van alle gegevens doorgevoerd overeenkomstig de regels voor de lokale wissing van gegevens. Een uitzondering hierop kan enkel tot stand komen indien wettelijke, ambtelijke of contractuele bepalingen een wissing in de weg staan.

12.3.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw instemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze toezichthouder voor de gegevensbescherming. U kunt er bovendien voor zorgen dat het plaatsen van cookies wordt beperkt door de instellingen van uw internetbrowser dusdanig aan te passen. Ook cookies die in het verleden werden geplaatst, kunnen in de toekomst worden verwijderd door uw browserinstellingen navenant aan te passen. We willen er u wel op wijzen dat het blokkeren van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies slechts beperkt werken. Als u vragen heeft met betrekking tot het gegevensbeschermingsbeleid van Matomo, kunt u per email bij Matomo terecht via privacy@matomo.org

12.4. Klaviyo

12.4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken de diensten van Klaviyo als een Business Intelligence Tool. Klaviyo helpt ons bij het analyseren van onze website, het evalueren van het gebruik van onze online shops en andere statistische onderzoeken. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Klaviyo, Inc., 60 South Street, Suite 910, Boston, Massachusetts 02111, USA.

In het kader van de analytische en marketinggerelateerde diensten van Klaviyo worden verschillende persoonsgegevens verzameld:

 • Informatie over het type browser en het besturingssysteem
 • Welke subpagina’s u op de website heeft bezocht en hoe uw surfgedrag hier was
 • IP-adres
 • Tijdstip van toegang
 • URL’s en bezochte links om op onze website terecht te komen
 • Zoektermen die u heeft gebruikt om ons te vinden

Als een gebruiker zich op onze website registreert, een bestelling plaats of zich inschrijft op de nieuwsbrief worden volgende gegevens, met behulp van cookies, verwerkt door Klaviyo:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Inschrijving op de nieuwsbrief (ja/nee)
 • Het artikel dat u op onze website heeft bezocht
 • Datum van de eerste activiteit
 • Datum van de laatste activiteit
 • Toegangsbron
 • Verwijzer
 • Eerste subpagina van onze website
 • Aanmaakdatum van het gebruikersprofiel
 • Datum van de laatste update van het gebruikersprofiel

Bijkomende informatie over de gegevensverwerking vindt u hier: https://www.klaviyo.com/privacy/policy en https://www.klaviyo.com/privacy/dpa

12.4.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

12.4.3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat uw surfgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website samen te stellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Bovendien stelt Klaviyo ons in staat om onze gebruikers een betere aankoopervaring te bieden en om onze nieuwsbriefabonnees een nieuwsbrief op maat te sturen.

12.4.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden of u een aanvraag tot wissing heeft ingediend en er geen wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen het wissen verhinderen. Bovendien wist Klaviyo uw gegevens als wij u uit ons adressenbestand verwijderen.

12.4.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Als u wilt dat uw gegevens worden gewist, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mocht u vragen hebben over gegevensbescherming bij Klaviyo of als u uw rechten jegens Klaviyo wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Klaviyo op dit adres: privacy@klaviyo.com

13. Reclame- en marketingtools

Onze website bevat ook tools die ervoor zorgen dat onze website als relevant zoekresultaat of als advertentie wordt weergegeven wanneer u iets opzoekt op het internet. Hieronder vindt u een opsplitsing van de programma’s die in het kader van onze website worden gebruikt:

13.1. Bing Ads

13.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben de diensten van Bing Ads op deze website geïntegreerd. Bing Ads is een dienst voor internetreclame. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA; alsook door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

Als u via een Bingadvertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Microsoft een zogenaamde conversiecookie op uw systeem. Mocht u uitleg willen ontvangen over cookies, zie het gedeelte hierover. De conversiecookie wordt gebruikt om bezoekstatistieken aan te maken en te analyseren en slaat het IP-adres op wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden opgeslagen in de VS. Het is ook mogelijk dat Microsoft deze informatie aan derden overdraagt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft verwijzen wij u door naar de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

13.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking is om gebruikersspecifieke advertenties mogelijk te maken. Wij gebruiken Bing Ads om gerichte advertenties van ons bedrijf te plaatsen in zoekresultaten van Bing alsook op websites van Microsoft. Via deze advertenties kunnen we meer gebruikers en geïnteresseerden bereiken. Bovendien verhogen we zo onze naambekendheid.

13.1.4. Duur van de gegevensopslag

Een jaar na het instellen van de conversiecookie verliest de cookie zijn geldigheid. Dit betekent dat u niet meer geïdentificeerd kan worden. Via deze conversiecookie kunnen wij, alsook Microsoft bijhouden welke subpagina’s zijn bezocht gedurende dat jaar.

13.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze DPO. Het gebruik van cookies kan te allen tijde worden voorkomen door de juiste instellingen te kiezen via uw internetbrowser. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van de internetbrowser. Houd er rekening mee dat hierdoor niet alle functies onbeperkt beschikbaar zouden kunnen zijn. U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruikersgerelateerde reclame door Microsoft. Als u een Microsoftaccount heeft, verwijzen wij u door naar volgende website: https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out. U kunt deze vorm van behavioral targeting ook uitschakelen via websites van derden, bijvoorbeeld via https://www.networkadvertising.org/choices/alsook via https://www.aboutads.info/.

13.2. Criteo

13.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de diensten van Criteo om advertenties te plaatsen op onze website alsook op die van derden als het gaat om eerdere bezoekers aan onze website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Criteo SA, Rue Blanche, 75009, Paris, Frankrijk.

Criteo plaatst een cookie op uw computer waaruit informatie wordt gehaald om advertenties te plaatsen. De cookie-tekstbestanden bevatten informatie over uw bezoek aan onze website, in het bijzonder over producten die u hebt bekeken. De bedoeling is om bij een volgend bezoek aan onze website, of aan websites van derden, specifieke productaanbevelingen te kunnen doen. De cookie bevat een willekeurig gegenereerde alias. Als u binnen een bepaalde tijd onze website nogmaals bezoekt, herkent Criteo u dankzij deze alias. Deze informatie kan echter niet aan u persoonlijk worden gelinkt. Noch wij, noch Criteo, zullen deze informatie linken met uw persoonlijke informatie en ook zal er geen persoonlijke informatie gedeeld worden met derden.

Zie het privacybeleid van Criteo voor meer informatie: https://www.criteo.com/privacy/.

13.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.2.3. Doel van de gegevensverwerking

Het is in ons belang om ons websiteaanbod duidelijk en gebruiksvriendelijk te maken voor u.

13.2.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden en er geen wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen het wissen verhinderen.

13.2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt de opslag en het gebruik van gegevens via een Criteocookie voorkomen door de link http://www.criteo.com/de/privacy-policyte openen en het “Opt-Out”-veld op “AAN” te zetten. Als u voor deze optie kiest, wordt een nieuwe cookie (Opt-Out-Cookie) in uw browser ingesteld, waarmee Criteo wordt geïnformeerd over het feit dat er geen gegevens over uw surfgedrag mogen worden opgeslagen. U kunt de Criteo-advertenties op elk gewenst moment weer activeren door de instellingen op “UIT” te zetten. Houd er rekening mee dat de instelling moet worden aangepast voor alle browsers die u gebruikt. Als al uw cookies in één browser worden gewist, zal dit ook gelden voor de Opt-Out-Cookie van Criteo.

13.3. Google Ad Manager

13.3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Google Ad Manager. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ad Manager wordt gebruikt om advertenties aan te bieden wanneer u onze website bezoekt. Google Ad Manager gebruikt informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties te plaatsen over goederen en diensten die u interesseren. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en als u wilt weten welke mogelijkheden u heeft om deze informatie niet te laten gebruiken door Google Ad Manager, vindt u via volgende link meer informatie: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=nl.

13.3.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.3.3. Doel van de gegevensverwerking

Het belang ligt hier in het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om hier economisch aan te kunnen deelnemen.

13.3.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden en geen enkele wettelijke, administratieve of contractuele regeling het wissen verhindert.

13.3.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO. Het gebruik van cookies kan altijd worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van de internetbrowser. Houd er rekening mee dat niet alle functies onbeperkt beschikbaar zijn als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen.

13.4. Google Ads en Google Conversion Tracking

13.4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben de diensten van Google Ads (voorheen Google Adwords) op deze website geïntegreerd. Goodle-Ads is een dienst voor internetreclame. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op uw systeem geplaatst. Mocht u uitleg willen ontvangen over cookies, zie het gedeelte hierover. De conversiecookie wordt gebruikt om bezoekstatistieken aan te maken en te analyseren en om het IP-adres op te slaan wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden opgeslagen in de VS. Het is ook mogelijk dat Microsoft deze informatie aan derden overdraagt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google verwijzen wij u door naar de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

13.4.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.4.3. Doel van de gegevensverwerking

We maken gebruik van GoogleAds om gerichte reclame van ons bedrijf te plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google.

13.4.4. Duur van de gegevensopslag

30 dagen na het instellen van de conversiecookie verliest de cookie zijn geldigheid. Dit betekent dat u niet meer te identificeren bent. Via deze conversiecookie kunnen wij, alsook Google, bijhouden welke subpagina’s zijn bezocht gedurende deze 30 dagen.

13.4.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Contacteer hiervoor a.u.b. onze DPO. Het gebruik van cookies kan altijd worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van de internetbrowser. Houd er rekening mee dat niet alle functies onbeperkt beschikbaar zijn als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen. Via de link http://www.google.com/settings/ads/pluginkan u de verwerking van gegevens in uw browser permanent voorkomen. Hierdoor is het mogelijk dat functies van ons internetaanbod niet meer volledig beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om in de browserinstellingen alleen bezwaar te maken tegen de cookies voor de Conversion-Tracking en dus de gebruikersgerelateerde advertenties van Google. Klik hiervoor a.u.b. op de volgende link: www.google.de/settings/ads. Houd er rekening mee dat, als u de cookies in uw browser verwijdert, er een nieuwe instelling nodig is. Bovendien kunt u, door op de volgende link te klikken, de gebruikersgerelateerde advertenties uitschakelen die deel uitmaken van de About Ads zelfreguleringscampagne. Houd er rekening mee dat een nieuwe instelling nodig is als u de cookies in uw browser verwijdert.

13.5. Google Remarketing

13.5.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Ons internetaanbod maakt gebruik van Google Remarketing. Google Remarketing stelt ons in staat om u reclame te laten zien als u andere websites bezoekt, mits u zich eerder op onze website heeft geregistreerd. Google Remarketing maakt op deze manier gebruikersgerelateerde reclame mogelijk. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en voor Zwisterland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing zorgt ervoor dat een cookie wordt geactiveerd waarmee Google u kan herkennen als u een website bezoekt die ook gebruik maakt van Google Marketing. Dit betekent dat Google uw IP-adres en uw surfgedrag kan traceren. Meer informatie over de geldende regels voor gegevensbescherming van Google vindt u via volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13.5.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.5.3. Doel van de gegevensverwerking

Onze interesse gaat uit naar het vergroten van onze naambekendheid door het gebruik van reclame. Het doel van de verwerking is om gebruikersspecifieke advertenties mogelijk te maken. We bereiken door middel van reclame een grotere hoeveelheid gebruikers en geïnteresseerden. Bovendien verhogen we ook onze naambekendheid.

13.5.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden en er geen wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen het wissen verhinderen.

13.5.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Contacteer hiervoor a.u.b. onze DPO. Het gebruik van cookies kan altijd worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van uw internetbrowser. Houd er rekening mee dat niet alle functies onbeperkt beschikbaar zijn als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen. U kunt altijd bezwaar maken tegen Google’s gebruikersgerelateerde reclame. Hiervoor verwijzen we naar: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=NL.

13.6. Facebook Ads

13.6.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We hebben de diensten van Facebook Ads op deze website geïntegreerd. Facebook Ads is een dienst bestemd voor internetreclame. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u via een Facebookadvertentie op onze website bent terechtgekomen, wordt door Facebook een zogenaamde conversiecookie op uw systeem geplaatst. Mocht u uitleg willen ontvangen over cookies, zie het gedeelte hierover. De conversiecookie wordt gebruikt om bezoekstatistieken aan te maken en te analyseren en om op zijn beurt het IP-adres op te slaan wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden opgeslagen in de VS. Het is ook mogelijk dat Facebook deze informatie aan derden overdraagt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook verwijzen wij u door naar de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/.Verdere informatie over de Facebook Ads is te vinden via https://nl-nl.facebook.com/business/ads.

13.6.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

13.6.3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking is om gebruikersspecifieke advertenties mogelijk te maken. Wij gebruiken Facebook Ads om gerichte advertenties van ons bedrijf te plaatsen in de zoekmachineresultaten van Facebook en op websites van Facebook. Dankzij dergelijke reclame bereiken wij een grotere hoeveelheid gebruikers en geïnteresseerden. Bovendien verhogen we ook onze naambekendheid.

13.6.4. Duur van de gegevensopslag

Een jaar na het instellen van de facebookcookie verliest deze zijn geldigheid. Dit betekent dat u niet meer te identificeren bent. Gedurende dat jaar kunnen zowel wij als Facebook de facebookcookie gebruiken om bij te houden welke subpagina’s u heeft bezocht.

13.6.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Contacteer hiervoor a.u.b. onze DPO. Het gebruik van cookies kan altijd worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van de internetbrowser. Houd er rekening mee dat niet alle functies onbeperkt beschikbaar zijn als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen. U kunt de op gedrag gebaseerde targeting ook deactiveren via sites van derden bijvoorbeeld: https://www.networkadvertising.org/choices/ alsook https://www.aboutads.info/.

14. Affiliate Marketing

We gebruiken Affiliate Marketing om nieuwe klanten te genereren. Voor dit doel maken onze reclamepartners op hun websites gebruik van bepaalde affiliate links die naar ons verwijzen. De partners ontvangen een vergoeding wanneer gebruikers de affiliate link volgen en vervolgens een bepaalde, vooraf gedefinieerde actie op onze website uitvoeren (zoals het plaatsen van een bestelling).

14.1. Tradedoubler

14.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de diensten van Tradedoubler op onze website. Tradedoubler doet aan Affiliate Marketing. De verwerking wordt doorgevoerd door: Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

Dankzij deze Affiliate Marketing worden de bezoekers van onze website doorgestuurd naar aanbiedingen en daarmee ook naar websites van andere aanbieders (derden). Als u via een link doorklikt naar een aanbod van een aanbieder van een andere website, wordt door Tradedoubler een cookie op uw systeem geplaatst. Deze cookie stelt Tradedoubler in staat om te herkennen vanaf welke website u de betreffende website heeft bezocht. Uw cookie wijst u voor dit proces een affiliate-ID toe. Tradedoubler helpt ons om voor de reclame van diensten en goederen van derden vergoed te worden. We vertrouwen erop dat Tradedoubler uw gegevens zal verwerken in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming. Tradedoubler heeft volgens eigen verklaringen de “Code of Conduct Affiliate Marketing for Networks” van het Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V. ondertekend. Tradedoubler zet zich dus in voor hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden in Affiliate Marketing (https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/). Meer informatie over de werking van Tradedoubler alsook over de gegevensbescherming vindt u op: http://www.tradedoubler.com/nl/privacy-policy/ alsook http://www.tradedoubler.com/nl/technologie/daten/

14.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG.

14.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Het is in ons belang om het succes van reclame op onze website meetbaar te maken. Het doel van deze verwerking is dan ook om de verschillende interesses en successen van de op onze website geplaatste advertenties te kunnen volgen en onze naambekendheid te vergroten.

14.1.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijke bewaartermijnen meer zijn.

14.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming over gegevensverwerking in te trekken. Contacteer hiervoor a.u.b. onze DPO. Het gebruik van cookies kan altijd worden voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. De reeds ingestelde cookies kunnen ook worden gewist in de instellingen van de internetbrowser. Houd er rekening mee dat niet alle functies onbeperkt beschikbaar zijn als u ervoor kiest om de cookies uit te schakelen. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om een Opt-Out Cookie in te stellen via de volgende link: http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/

15. Wedstrijden

15.1.Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor de deelname aan wedstrijden verwerken wij volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Pas als de gebruiker een wedstrijd wint, worden zijn adresgegevens verwerkt om de prijs te kunnen versturen. Antwoorden van gebruikers op enquêtes worden noch doorgegeven aan derden noch gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden van onze enquêtes, net als het e-mailadres of de persoonlijke gegevens van de betrokkene, niet op.

15.2.Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan een wedstrijd zonder uw persoonlijke gegevens in te vullen als gebruiker. De rechtmatigheid van de verwerking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG. Ook zullen statistische gegevens enkel verzameld worden als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

15.3.Doel van de gegevensverwerking

Het aanbieden van een wedstrijd is voor ons een reclamemiddel en helpt ons om de band met onze klanten te versterken.

15.4.Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen zolang de wedstrijd lopende is en zolang het nodig is voor de eventuele verzending van de prijs.

15.5.Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde het recht om een gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Hiervoor is het voldoende om een tekstje te sturen naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (via e-mail of per brief bijvoorbeeld).

16. Verdere tools van derden

Verder maken we gebruik van derde aanbieders die ons helpen met de opmaak en de functionaliteit van onze website. Een overzicht van deze derden vindt u hieronder:

16.1. Google Web Fonts

16.1.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken zogenaamde webfonts op de website voor een uniforme presentatie van de gebruikte lettertypes. De gegevensverwerking voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt uitgevoerd door: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt geopend. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw browser. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq, alsook in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.1.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid is ons legitiem belang volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG. Het is in ons legitiem belang om u een visueel interessante en tegelijkertijd gebruiksvriendelijke website te kunnen aanbieden.

16.1.3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de uniforme presentatie van de lettertypes op deze website. Anders zouden we ons online aanbod niet effectief kunnen presenteren.

16.1.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen het wissen verhinderen.

16.1.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt uw browser ook zo instellen dat de lettertypes niet worden geladen vanaf de Googleservers. Als uw browser geen Googlelettertypes ondersteunt of als u de toegang tot de Googleservers verhindert, wordt de tekst in het standaardlettertype van het systeem weergegeven.

16.2. Amazon Web Services (AWS)

16.2.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We maken gebruik van de webhostingdienst Amazon Web Services. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Dit is een product van: Amazon.com Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

De dienst voorziet de technische infrastructuur om onze diensten aan te bieden, met name webservers en databases. Voor meer details en informatie over het specifieke privacybeleid van Amazon Web Services, verwijzen we u door naar volgende links: https://aws.amazon.com/de/privacy/ en https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496.

16.2.2. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De rechtmatigheid voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, alsook artikel 28 van de AVG.

16.2.3. Doel van de gegevensverwerking

Ons legitieme belang is gebaseerd op het veilig en gebruiksvriendelijk aanbieden van ons internetaanbod.

16.2.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het beoogde doel is bereikt en er geen contractuele, administratieve of wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

16.2.5. Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van onze website, alsook de opslag van gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

16.3. Funnel.io

16.3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de diensten van Funnel.io. Funnel ondersteunt ons bij de omzetting alsook de overbrenging van gegevens van reclameaanbieders zoals Facebook en Awin naar onze databank. Via de website worden er door de dienst zelf geen gegevens verzameld. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door Funnel AB, Reg. no.: 559062-1263, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, Zweden.

De volgende categorieën van gegevens worden hierbij verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens die mogelijk deel uitmaken van gegevensbronnen die we naar Funnel importeren zoals onrechtstreeks herkenbare identificatienummers of, zelden, ook namen of contactgegevens.

Wij hebben met Funnel een contract gesloten voor de verwerking van gegevens op grond van artikel 28 van de AVG. Het gegevensbeschermingsbeleid van Funnel voor de verwerking van persoonlijke gegevens is beschikbaar via https://funnel.io/privacy.

16.3.2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking komt overeen met ons rechtmatig belang berustend op artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG om onze aanbiedingen aantrekkelijker te maken met behulp van gepersonaliseerde marketingstrategieën.

16.3.3. Doel van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van deze dienst om de gegevens die door marketingservices worden verzameld over te zetten naar ons systeem.

16.3.4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is en er geen wettelijke, contractuele of bestuursrechtelijke regelingen een wissing in de weg staan.

16.3.5.  Mogelijkheid tot wissing door de betrokkene

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verdere verwerking van uw gegevens intrekken. Neem hiervoor a.u.b. contact op met onze DPO.

17. Gegevensoverdracht naar een derde land

Om onze diensten te kunnen leveren, maken we gebruik van de steun van dienstverleners uit zowel Europese als derde landen. Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens ook in het geval van gegevensoverdracht naar een derde land te waarborgen, sluiten wij met elk van de zorgvuldig geselecteerde dienstverleners speciale verwerkingsovereenkomsten. Alle dienstverleners op wie wij beroep doen, hebben voldoende bewijs dat zij de gegevensbeveiliging garanderen door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. Onze dienstverleners uit derde landen zijn gevestigd in landen met een door de Europese Commissie erkend adequaat niveau van gegevensbescherming (artikel 45 van de AVG) of hebben passende garanties geboden (artikel 46 van de AVG). Hieronder geven we een overzicht van de categorieën van dienstverleners, de landen waar hun hoofdzetel gevestigd is alsook bijbehorende garanties:


Toestemming: een gegevensoverdracht naar een derde land zonder een passend beschermingsniveau vindt alleen plaats als u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 49, lid 1, punt a) van de AVG.

EU-standaard contractclausules: onze aanbieder heeft zich onderworpen aan de EU-standaardcontractbepalingen om een veilige gegevensoverdracht te garanderen. Meer informatie vindt u via volgende link: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

 • Instagram, sociale mediaprovider, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Apple, betalingsprovider, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Braintree, betalingsdienstaanbieder, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Google, aanbieder van marketing- en analyse-instrumenten, sociale media, betalingsdienstaanbieder, lettertype, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Facebook, reclame- en marketingtool, sociale media, VS, EU-standaardcontractclausules
 • LinkedIn, sociale media, VS en Singapore, standaard contractclausules van de EU
 • Microsoft, leverancier van reclame- en marketinginstrumenten, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Amazon Web Services,hostingprovider, VS, standaard contractclausules van de EU
 • Klaviyo, leverancier van verzend- en analysetools, VS, standaard contractclausules van de EU

Binding Corporate Rules: artikel 47 van de AVG voorziet de mogelijkheid om de gegevensbescherming te waarborgen wanneer gegevens worden doorgegeven aan een derde land door middel van bindende interne regels inzake gegevensbescherming. Deze worden onderzocht en goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten in het kader van de coherentieprocedure van artikel 63 van de AVG. Meer informatie hierover vindt u hier:

18. Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

18.1. Recht om uw toestemming in te trekken (zie artikel 7 van de AVG)

Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft in de toekomst invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft gemaakt. Dit kan mondeling (telefonisch) of schriftelijk (per post of e-mail) gedaan worden.

18.2. Recht van inzage (zie artikel 15 van de AVG)

Indien het gaat om een inzageaanvraag, moet u uw identiteit kunnen aantonen en het bewijs leveren dat de informatie van u is. Het gaat hierbij om volgende informatie:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De ontvangers, of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
 • De geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke details niet gegeven kunnen worden, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
 • Het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht om de verwerking te laten beperken door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • et bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming (alsook van profilering) overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en – ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

18.3. Recht op rectificatie of gegevenswissing (artikel 16 en 17 van de AVG)

U heeft het recht om een rectificatie en/of aanvulling te vragen aan ons als verantwoordelijke partij indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als een van de volgende redenen op u van toepassing is:

 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen legitieme verwerkingsredenen die voorrang hebben, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 2 van de AVG.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in het kader van de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, in overeenstemming met artikel 8, lid 1 van de AVG.

Indien wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht zijn deze te verwijderen, zullen wij alle passende maatregelen nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken ervan op de hoogte te stellen dat u de wissing heeft gevraagd van alle links naar deze persoonsgegevens, of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

Het recht op wissing bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is:

 • Om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • Om een wettelijke verplichting na te komen waarop de verwerking betrekking heeft krachtens het Unierecht of het nationale recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd
 • in het algemeen belang of ter uitoefening van het officiële gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toegekend;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 1, punt h) en i) alsook artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • Voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, voor zover bovengenoemde wet het bereiken van de
 • doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of
 • Voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht.

18.4. Recht op beperking van de verwerking (zie artikel 18 van de AVG)

Mits de volgende voorwaarden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
 • Indien de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan vraagt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • Indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking maar u de persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van een recht, of
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben beperkt is, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking tot de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

18.5. Kennisgevingsplicht (zie artikel 19 van de AVG)

Indien u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van de gegevensverwerking tegenover ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers van uw persoonsgegevens in kennis te stellen van de rectificatie, wissing of beperking van de gegevensverwerking. Dit geldt alleen voor zover deze kennisgeving niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht te weten welke ontvangers uw gegevens hebben ontvangen.

18.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (zie artikel 20 van de AVG)

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gangbare en machineleesbare vorm en heeft het recht om deze zo nodig over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien:

 • De verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG en
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, heeft u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden indien dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat ons is verleend.

18.7. Recht van bezwaar tegen de verwerking (zie artikel 21 van de AVG)

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een rechtmatig belang van onze kant (conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Hetzelfde geldt als we de verwerking van gegevens baseren op artikel 6, lid 1, zin 1, punt e) van de AVG.

Bij een dergelijk bezwaar verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde wijze mogen verwerken als wij hebben gedaan. Als het daarbij gaat om een gerechtvaardigd bezwaar, zullen wij de feiten van de zaak onderzoeken en de gegevensverwerking hetzij stopzetten hetzij aanpassen of zullen wij onze dwingende redenen tonen waarom we de verwerking voortzetten.

18.8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zie artikel 77 van de AVG)

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, de plaats waar u uw werkplek heeft of waar de inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt u in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

19. Hoe uw rechten uitoefenen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO:

Kemal Webersohn van WS Datenschutz GmbH

tink@ws-datenschutz.de

of per post:

WS Datenschutz GmbH
Meinekestraße 13
D-10719 Berlijn

20. Wijzigingsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Status juli 2020