• De webwinkel voor smart home in Nederland
 • Meer dan 1.000.000 tevreden klanten
 • Alle producten zijn zorgvuldig door tink getest

Alle producten zijn zorgvuldig door tink getest

1. 1-jarig Nerds Partner Membership

1.1. Wat houdt het Nerds.nl Partner Membership in?

Het Nerds.nl Partner Membership is een 1-jarig persoonsgebonden abonnement en geeft je onder deze Membershipsvoorwaarden korting op producten en diensten van Nerds, en korting op geselecteerde producten en diensten van de partners van Nerds.

1.2. Wie kan het Membership afsluiten?

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die het Membership voor persoonlijk- en/of zakelijk gebruik wil afnemen.

1.3. Hoeveel Memberships heb je nodig?

Het Membership is persoonsgeboden. Dit betekent dat je voor elke gebruiker een Membership dient af te sluiten. Heb je meer dan 5 gebruikers, dan bieden wij een interessante volumekorting.

1.4. Hoe lang loopt het Nerds.nl Membership?

Het Nerds Partner Membership heeft een looptijd van 12 maanden en wordt na afloop niet verlengd. Er is geen sprake van een opzegtermijn.

1.5. Kunnen wij de Membership kosten en voorwaarden wijzigen?

Wij hebben op elk moment de mogelijkheid om de voorwaarden van het Membership te wijzigen, met inachtneming van een termijn van 1 maand. Deze termijn gaat in op het moment dat wij de wijziging(en) per e-mail naar je hebben gestuurd. De kosten voor het Partner Membership kunnen niet gewijzigd worden.

2. Voordelen

2.1. Welke korting ontvang je op de Nerds dienstverlening?

Wij bieden je binnen het Membership een korting die oploopt tot 60% korting op ons reguliere tarief voor alle diensten die we uitvoeren op afstand en/of op locatie. Voor een overzicht van alle actuele voordelen en kortingen kun je terecht op https://www.nerds.nl/membership.

2.2. Welke korting ontvang je op producten en diensten van onze partners?

Wij leveren je producten en diensten tegen flinke korting, wat doorgaans neerkomt op een korting van 2% tot 40%. Voor een overzicht van alle actuele voordelen en kortingen kun je terecht op https://www.nerds.nl/membership.

3. Kosten

3.1. Wat kost het Nerds Partner Membership?

Het Nerds Partner Membership wordt aangeboden door geselecteerde partners van Nerds en is volledig gratis.

4. Opzegging

4.1. Hoe kun je het Membership opzeggen?

Je kunt het Membership telefonisch opzeggen via 088-1337 000 en door het sturen naar een e-mail naar support@nerds.nl. Je opzegging wordt binnen een termijn van 1 maand verwerkt.

4.2. Wat gebeurt als het Membership opzegt?

 • Wij sturen je per e-mail een bevestiging van de opzegging onder vermelding van de datum van de beëindiging.
 • De aan het Membership gekoppelde producten en diensten komen vanaf de einddatum van het Membership te vervallen.

4.3. Wanneer kunnen wij het Membership beëindigen?

 • Wanneer voortzetting van het abonnement redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd.
 • Als je in strijd handelt met deze Membership Voorwaarden of als je ons op onredelijke wijze benadeelt.

4.4. Wat gebeurt er als wij het abonnement beëindigen?

 • Wij sturen je een e-mail waarin wij je informeren over de beëindiging van het Membership onder opgave van de reden hiervoor en het vermelden van de datum van de beëindiging.
 • Als er een openstaand bedrag is, dan blijf je dit aan ons verschuldigd. Dit bedrag wordt indien nodig geïnd door een incassobureau.
 • De aan het Membership gekoppelde producten en diensten komen vanaf de einddatum van het Membership te vervallen.

5. Gegevens

5.1. Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?

Ten behoeve van onze dienstverlening leggen wij gegevens van jou vast wanneer je een Membership afsluit, producten en/of diensten afneemt, wijzigingen aan ons doorgeeft en/of anderszins contact met ons hebt. Wij gebruiken deze gegevens voor het leveren van onze dienstverlening, voor de ontwikkeling van producten en diensten, voor interne analyses en marktonderzoek en om je op de hoogte te houden van onze (nieuwe) producten en diensten. Als je de toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie wil intrekken, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldlink die wij in elk bericht meesturen. Als je in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar operations@nerds.nl.

5.2. Hoe geef je wijzigingen aan ons door?

Als je gegevens wijzigen, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of een nieuw telefoonnummer of e-mailadres gaat gebruiken, geef dit dat tijdig aan ons door via operations@nerds.nl.

6. Aansprakelijkheid

6.1. In hoeverre zijn wij aansprakelijk?

Wij zijn alleen aansprakelijk bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming ten aanzien van schade die rechtstreeks voortvloeit uit onze hulpverlening, mits en tot zover onze verzekering deze dekt en daadwerkelijk uitkeert.

7. Overige bepalingen

7.1. Wat zijn situaties waarin wij je niet helpen?

Wij helpen je niet als je:

 • ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geeft;
 • ons geen toegang geeft het apparaat of programma waarvoor je belt;
 • volgens ons oneigenlijk gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • je verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld als je ons niet betaalt voor geleverde producten en diensten;
 • onze hulp inroept terwijl je de wet overtreedt;

7.2. Welke situaties kunnen voor ons reden zijn om je niet (meer) te helpen en/of het Membership te beëindigen?

Wij helpen je niet en kunnen daarnaast het Membership opzeggen als je:

 • je onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of als zij de situatie als dreigend ervaren;
 • ons opzettelijk onvolledige of onjuiste informatie geeft;
 • volgens ons oneigenlijk gebruik wilt maken van onze dienstverlening;
 • je verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld als je ons niet betaalt.